Cision bantar och stuvar om i koncernledningen

2008-12-02

Cision meddelar idag att man den 1 januari 2009 kommer att genomföra ett antal organisationsförändringar. Cisions europeiska dotterbolag samordnas och bildar en ny division, kallad ”Cision Europa”, där Peter Granat har utnämnts till verkställande direktör. […]

Forskningsrapport om framtiden och framtidsforskningen

2008-12-01

Institutet för Framtidsstudier har gett ut en ny rapport i skriftserien Framtidens samhälle som har titeln ”Framtiden – om femtio år”. Författaren Janken Myrdal tar i rapporten ett 50-årsperspektiv på framtiden med teser om “Global […]

1 2