Nyheter

Webinar om Consultative Skills for Market Intelligence

GIA meddelar idag att de imorgon onsdag den 29 juni 2011 håller ett webbinarium om ”Consultative Skills for Market Intelligence”. På det webbaserade seminariet får deltagarna lära sig mer om konsultrollen inom Market Intelligence, där man bl.a. kommer att ta upp erfarenheter kring att verka som internkonsult, nätverksbyggande, effektiva presentationer och kreativt tänkande. Föredragshållare är [...]

Events

Internationell Competitive Intelligence-konferens i Tyskland

Konferensen med det beskrivande namnet ”The International Competitive Intelligence Conference” hålls nu den 5-8 april 2011 i Bad Nauheim, Tyskland. Undertiteln på arrangemanget är ”Delivering excellence in Competitive Intelligence thinking and practice in a challenging environment”.

Tvådagarskonferensen tar upp best practice, erfarenheter och senaste utveckling och trender inom området Competitive Intelligence.
Konferensen arrangeras av Institute for Competitive [...]

Events

SCIP11 – Omvärldsanalyskonferens i Orlando

Mellan den 9-12 maj 2011 hålls den internationella omvärldsanalyskonferensen och utställningen ”SCIP11”. Den arrangerande intresseföreningen The Strategic and Competitive Intelligence Professions (SCIP) har i år valt Orlando, Florida som plats för arrangemanget. Denna årliga tillställning samlar varje år mängder av deltagare från hela världen som vill uppdatera sig om insikter och framtiden för områden som [...]

Events

Kurs: Internet as a Tool for Competitive Intelligence and Market Research

Competia meddelar att de den 10-11 februari 2011 håller en kurs i Geneve, Schweiz, med namnet “Internet as a Tool for Competitive Intelligence and Market Research”. Kursen hålls på engelska och målsättningen med kursen är att förse deltagarna med en bra metodik för användning vid eftersökande av strategisk information och annan data för omvärldsanalys. För [...]

Nyheter

Katastrofer – oväntade men möjliga, är vi förberedda?

Vad händer om Stockholm drabbas av en jordbävning som i Kaliningrad 2004? Eller Göteborg av ett liknande skalv som vid Kosteröarna 1904? Hur förberedda är vi för det oväntade men möjliga? Katastrofer och katastrofhantering är tema för tidningen Framtider 4/2010 från Institutet för Framtidsstudier.

Estonias förlisning, Göteborgsbranden, Linateolyckan och Tsunamikatastrofen har lett till stora förändringar i [...]

Feature

Intressenthantering för dig som arbetar med strategisk marknadsinformation

Hans Hedin

Hans Hedin delar i denna artikel med sig av sina erfarenheter och ger en massa tips om hantering av intressenter för grupper som arbetar med strategisk marknadsinformation.

-Chefer inom marknadsinformation borde inte behöva kämpa för att styrelser eller höga chefer ska lyssna, men tyvärr är det fortfarande på det viset i vissa internationella företag. [...]

Events

Market Intelligence konferens – GIA, New York 2010

Global Intelligence Alliance (GIA) meddelar att de mellan den 8-10 November 2010 kommer att hålla en stor konferens på temat ”Taking Strategic Market Intelligence to the Next Level″. Arrangemanget som hålls i New York, USA, fokuserar bl.a. på att förklara hur ledande företag använder Market Intelligence (MI) för att förbättra sina verksamheter.

Deltagarna på GIA:s [...]

Nyheter

SCIP byter namn till ”Strategic and Competitive Intelligence Professionals”

Styrelsen för den internationella omvärldsanalysföreningen SCIP meddelar att man har beslutat att ändra den 25 år gamla föreningens namn från ”Society of Competitive Intelligence Professionals” till ”Strategic and Competitive Intelligence Professionals.” Ändringen ska avspegla utvecklingen av yrkesrollen samt att bekräfta sambandet mellan competitive intelligence / omvärldsanalys och strategi är det man motiverar namnändringen med.

Källa: Strategic [...]