Nyheter

Om man rusar mot framtiden hinner man inte blicka tillbaka

Att analysera och försöka förstå sin omvärld blir allt viktigare för företag, myndigheter, partier och organisationer. Nuet tenderar att få ökad betydelse och många upplever att de befinner sig i en tid av snabb samhällsförvandling, där betydelsen av historiska erfarenheter minskar. I forskningsrapporten ”Omvärldsanalys – till vilken nytta?” beskrivs hur statliga myndigheter i Sverige arbetar [...]

Nyheter

GovDatas alla uppgifter gratis tillgängliga

I våras rapporterade vi om sajten GovData som avslöjar dina konkurrenters statliga kunder. Nu i höst har GovData, som alltså visar svenska myndigheters inköp från företag och organisationer, släppt alla sina uppgifter gratis tillgängliga. Tidigare kunde man gratis se maximalt upp till 10 myndigheters inköp av ett visst företag och sedan fick man betala om [...]

Nyheter

TT:s förvärv av Retriever godkänns av Konkurrensverket

Konkurrensverket har beslutat att lämna Tidningarnas Telegrambyrå AB:s (TT) förvärv av Retriever AB utan åtgärd. Det här innebär att Konkurrensverket inte kommer att utreda förvärvet ytterligare.

TT förvärvade i augusti 2009 mediebevakningsföretaget Retriever. Förvärvet var inte anmälningspliktigt men Konkurrensverket begärde med stöd av konkurrenslagen ändå in en anmälan då det fanns en risk för att förvärvet [...]

Nyheter

GovData avslöjar dina konkurrenters statliga kunder

Den nya svenska webbtjänsten med det beskrivande namnet Govdata.se är en fascinerande tjänst som med några enkla sökningar ”avslöjar” företags statliga kunder. Vad man får fram är myndighetens namn och hur mycket de senast har köpt av ett visst företag. Det är alltså de offentliga fakturabeloppen som man får presenterat för sig på ett mycket [...]