Nyheter

Katastrofer – oväntade men möjliga, är vi förberedda?

Vad händer om Stockholm drabbas av en jordbävning som i Kaliningrad 2004? Eller Göteborg av ett liknande skalv som vid Kosteröarna 1904? Hur förberedda är vi för det oväntade men möjliga? Katastrofer och katastrofhantering är tema för tidningen Framtider 4/2010 från Institutet för Framtidsstudier.

Estonias förlisning, Göteborgsbranden, Linateolyckan och Tsunamikatastrofen har lett till stora förändringar i [...]

Rapporter

Riskhantering och beslutsunderlag bristfällig i den finansiella sektorn

Varje bransch har sina modeller för riskhantering. Den finansiella sektorn har kanske längst erfarenhet av olika regelverk och modeller för hur olika risker kan förutses och bemötas. Trots det var det just här som de största misstagen begicks. Men även andra branscher överraskades av kraften i nedgången.
Den finansiella sektorn har mycket höga transaktionsvolymer, höga frekvenser [...]