Nyheter

Webinar om Consultative Skills for Market Intelligence

GIA meddelar idag att de imorgon onsdag den 29 juni 2011 håller ett webbinarium om ”Consultative Skills for Market Intelligence”. På det webbaserade seminariet får deltagarna lära sig mer om konsultrollen inom Market Intelligence, där man bl.a. kommer att ta upp erfarenheter kring att verka som internkonsult, nätverksbyggande, effektiva presentationer och kreativt tänkande. Föredragshållare är [...]

Events

Webinar om organisationens roll som Market Intelligence Key Success Factor

Global Intelligence Alliance (GIA) inbjuder till ett gratis webbinarium på torsdag den 7 april 2011. Titeln heter ”Market Intelligence Key Success Factors – Organization”. Detta arrangemang belyser således organisationens roll som ”key success factor” i Market Intelligence-arbetet. Som praktiskt case kommer Merck & Co. berätta om hur de byggt upp sin intelligence-organisation. För mer information [...]