Nyheter

Internationell trendspaning inom teknik, media och tele

För tionde året i rad presenterar revisions- och konsultföretaget Deloitte de internationella trenderna inom teknik, media och telekommunikation. Rapporten, TMT Predictions 2011, bygger på över tiotusen branschpersoners synpunkter världen över inom Deloittes affärsnätverk. Rapporten redovisar i sin helhet 18 olika trendspaningar inom olika områden. Några av dessa är att Wi-Fi i butiker ökar försäljningen, att [...]

Nyheter

Katastrofer – oväntade men möjliga, är vi förberedda?

Vad händer om Stockholm drabbas av en jordbävning som i Kaliningrad 2004? Eller Göteborg av ett liknande skalv som vid Kosteröarna 1904? Hur förberedda är vi för det oväntade men möjliga? Katastrofer och katastrofhantering är tema för tidningen Framtider 4/2010 från Institutet för Framtidsstudier.

Estonias förlisning, Göteborgsbranden, Linateolyckan och Tsunamikatastrofen har lett till stora förändringar i [...]

Nyheter

Webbinarium om Global Market Intelligence Trends 2015

GIA meddelar att man via ett webbaserat seminarium på onsdag 23 juni 2010 presenterar sin undersökning ”Global Market Intelligence Trends 2015”. Man gör då en framtidsutblick vad man tror blir utvecklingstrender inom området Market Intelligence. Efter presentationen på onsdag kan rapporten laddas ner på GIA:s hemsida utan kostnad.

Källa: GIA

Feature

Smartphones gör intelligence smartare

Hans Hedin

(Inskickat artikelbidrag författad av Hans Hedin, VD Business Development, Global Intelligence Alliance.)

Många av oss har våra smartphones med oss dygnet runt, men som ett verktyg för market intelligence är de dock en mycket outnyttjad resurs.

Även om detta kan bero på sekretess- och upphovsrättsproblem eller den stora bristen på digitala applikationer för market [...]

Nyheter

Scenario Magazine lanseras av The Copenhagen Institute for Futures Studies

Copenhagen Institute for Futures Studies har nu lanserat sin nya tidskrift som man döpt till “Scenario Magazine”. En publikation om trender, idéer, visioner och möjliga framtider som riktar sig till beslutsfattare av olika slag. Scenario Magazine ersätter framtidsinstitutets tidigare publikation ”FO / futureorientation”. Bland förändringarna framhävs bl.a. att längre artiklar om ett ämne nu kompletteras [...]

Rapporter

Analysera framtiden för omvärldsanalys

Global Intelligence Alliance meddelar att man nu genomför en undersökning med syfte att analysera trender och skapa framtidsbilder framemot år 2015. För den som vill vara med och analysera framtiden för omvärldsanalys så kan man deltaga genom att besöka sidan ”Global Market Intelligence Trends 2015”. Respondenter som medverkar i undersökningen kommer senare att få en [...]

Nyheter

Recorded Future analyserar för framtida insikter

Värt att notera är att sökjätten Google har gått in som investerare i det digitala omvärldsanalysföretaget Recorded Future. Ett företag som något i det tysta analyserar webbaserad information för att försöka förutspå framtida händelser åt sina kunder. Recorded Future beskriver sin målsättning som ”att skapa helt nya möjligheter för våra kunder att få tillgång till [...]