Rapporter

Riskhantering och beslutsunderlag bristfällig i den finansiella sektorn

Varje bransch har sina modeller för riskhantering. Den finansiella sektorn har kanske längst erfarenhet av olika regelverk och modeller för hur olika risker kan förutses och bemötas. Trots det var det just här som de största misstagen begicks. Men även andra branscher överraskades av kraften i nedgången.
Den finansiella sektorn har mycket höga transaktionsvolymer, höga frekvenser [...]