Nyheter

Comintelli lanserar nya Knowledge XChanger 7.0

Svenska Comintelli har nu lanserat Knowledge XChanger™ I version 7.0.
Knowledge XChanger är en informationsportal för omvärldsanalys och knowledge management som effektivt filtrerar information så att användare lätt kan hitta det som är relevant dem. Den nya versionen har som tidigare versioner utvecklats tillsammans med befintliga kunder för att ta tillvara användarnas kunskaper och erfarenheter. Den [...]

Nyheter

Comintelli prisas för bästa hantering av informationsöverflödet

Svenska Comintelli är årets mottagare av det amerikanska research- och analysföretaget Basex:s utmärkelse “Basex Excellence Award”.

Comintelli fick priset på arrangemanget ”Information Overload Awareness Day” och erhåller det för sin informationsportal Knowledge XChanger 6, som enligt Basex filtrerar information på ett sådant sätt att användarna kan få tillgång till verkligt relevant information för dem. För [...]

Nyheter

Silobreaker lanserar ny premiumtjänst för mediebevakning och -analys

Silobreaker meddelar att man har lanserat “Silobreaker Premium”, som är en ny abonnemangsbaserad onlinetjänst för företag och organisationer för bevakning och analys av nyheter & sociala media.

Det som, enligt Silobreaker, särskiljer denna tjänst gentemot konkurrerande bevakningstjänster är att Silobreaker Premium förutom själva innehållet även tillhandahåller de analysverktyg som krävs för att effektivt kunna hantera det [...]

Nyheter

Silobreaker föreläser på Lucene Revolution 2010

Lucene Revolution 2010 är den första nordamerikanska konferensen fokuserad på öppen källkod för sökteknologi. Silobreakers Director Mats Björe kommer att vara en session speaker på denna konferens som pågår 7-9 Oktober i Boston, USA.

”Det finns ett stort intresse för Silobreakers teknologi bland aktörer inom underrättelseverksamhet och omvärldsanalys. Att en företrädare för ett europeiskt företag blir inbjudan [...]

Nyheter

Esmerk och Comintelli ingår partnerskap för smartare lösningar inom omvärldsbevakning

Esmerk, leverantör av omvärldsbevakningstjänster, och Comintelli AB, leverantör av programvara för intelligent hantering av omvärldsinformation, har idag ingått ett avtal om strategiskt partnerskap. Esmerk och Comintelli har samarbetat under flera år med specifika kunduppdrag där Esmerks informationstjänster har varit en del av innehållet i Comintellis portallösning Knowledge Xchanger. Enligt det nya avtalet kommer Esmerk och [...]

Nyheter

Comintelli och Digimind i samarbete om Competitive Intelligence lösningar

Amerikanska Digimind Inc. och svenska Comintelli meddelar att de ingår ett tekniksamarbete som ska överbygga gapet mellan Knowledge Management och Competitive Intelligence.
Digiminds plattform samlar in och analyserar bl.a. externa webbkällor medan Comintellis mjukvara Knowledge XChanger hanterar ostrukturerad information och organiserar det på ett smart sätt. Tillsammans kan Digimind och Comintelli tillhandahålla en komplett lösning som [...]

Nyheter

Apache Solr driver Comintellis sökfunktion i Knowledge XChanger

Comintelli har integrerat en ny Enterprise Search Solution i sin produkt ”Knowledge Xchanger”. Den nya lösningen är baserad på den öppna källkodslösningen Apache Solr, från Apache Lucene. Comintelli meddelar vidare att man den 26 maj håller ett ”webbinarium” där den nya produkten demonstreras. Kontakta Comintelli för mer information om produkten och det webbaserade seminariet.

Källa: Comintelli

Rapporter

Den digitala informationsmängden ökar lavinartat

Informationshanteringsföretaget EMC presenterar idag resultatet av sin årliga undersökning, ”A Digital Universe Decade – Are You Ready?”, som utförts i samarbete med IDC. Underökningen visar att den mängd information som skapades under 2009 var hela 62 procent högre än 2008.

Trots lågkonjunkturen skapades totalt 800 miljarder gigabyte (0,8 zetabyte) data under året som gick. Under 2010 [...]

Events

FASTforward Summit – Reflecting User Thinking

Den 17 mars 2010 hålls en internationell och strategisk ”FASTforward Summit” i Kista, Stockholm, på temat Enterprise Search och ‘Reflecting User Thinking – Controlling Business Outcomes’. Arrangörer är numera Microsoftägda FAST. Dagen kommer bl.a. att utforska olika tekniska och affärsmässiga möjligheter med söktekniken och hur den kan användas för att maximera organisationers informationstillgångar och även [...]