Nyheter

InfoTorg skapar framtidens tjänster för beslutsunderlag

Bisnodeägda omvärldsbevakningsföretaget Newsline slås under hösten ihop med koncernkollegan InfoTorg. Ett av målen för det nya InfoTorg är att möta förändrade behov hos svenska tjänstemän med moderna tjänster för beslutsunderlag. Sammanslagningen kommer att påbörjas den 1 september 2012.
Genom att integrera Newsline med InfoTorg skapas ett erbjudande där kunderna inte behöver ha avtal med flera leverantörer [...]

Nyheter

HP utökar sin portfölj med nya lösningar för informationsoptimering

HP lanserar nu nya lösningar för informationsoptimering (Information Optimization). Dessa hjälper företag och organisationer att omvandla information, intuition, och idéer till insikter som leder till bättre beslutsfattande.

En explosion av data drivs av nya källor som utmanar de traditionella informationslagrings- och analysmetoderna. Idag finns endast 15 procent av all data i strukturerade format som datorer förstår [...]

Events

GIA vårkonferens i Amsterdam

Den 23-25 maj 2011 anordnar Global Intelligence Alliance (GIA) en vårkonferens i Amsterdam med temat ”Creating Business Impact through Strategic Market Intelligence”.

Under konferensen kommer man bl.a. avhandla olika nyckelfaktorer inom Market Intelligence för att förbättra beslutsfattandet samt hur man på bästa sätt integrerar sitt Market Intelligence-program med sälj- och marknadsföring i sin organisation. Vidare [...]

Nyheter

Jernhusen utvecklar sin omvärldsanalys med stöd av Wide narrow

Jernhusen har valt Wide narrow som partner för att strukturera sitt arbete med omvärldsanalys. Under första halvåret av 2011 implementerar Wide narrow sitt systemstöd Perspective och sin metodik hos Jernhusen.

”Vi är ett fastighetsbolag i transportsektorn och har en samhällsbyggarroll med de utmaningar det innebär. För att kunna möta dessa utmaningar på rätt sätt behöver [...]

Nyheter

Cision lanserar redaktionell kalender

I veckan lanseras ett nytt kostnadsfritt verktyg – Cisions redaktionella kalender som ger användaren kontroll på vilka ämnen som tidskrifter och medier planerar att skriva om samt vid vilken tidpunkt. Nästan 300 000 globala redaktioner har angett sina planerade bilagor och temanummer för 2011. Användarna kan hitta sina relevanta områden genom att använda sökord och [...]

Feature

Intressenthantering för dig som arbetar med strategisk marknadsinformation

Hans Hedin

Hans Hedin delar i denna artikel med sig av sina erfarenheter och ger en massa tips om hantering av intressenter för grupper som arbetar med strategisk marknadsinformation.

-Chefer inom marknadsinformation borde inte behöva kämpa för att styrelser eller höga chefer ska lyssna, men tyvärr är det fortfarande på det viset i vissa internationella företag. [...]

Events

Online Information 2010 – konferens för informationsspecialister

Den årliga storkonferensen Online Information i London hålls i år från den 30 november till den 2 december. Konferens är ett internationellt arrangemang för informationsspecialister i alla dess former. Arrangörerna lockar bl.a. med över 100 branschexperter till de cirka 700 deltagare från 40-talet länder som förväntas besöka konferensen. Följ källänken nedan för att läsa mer [...]

Nyheter

Kairos Future lanserar ”app” till iPhone med målgruppers värderingar

Nu lanserar Kairos Future den globala värderingsappen – ett verktyg för dig som vill få en överblick av livsstilar, attityder och konsumentbeteenden på olika marknader.

The Global Values app är en trend– och statistikbank som ger möjlighet att snabbt skapa en överblick av värderingar, attityder och livsstilar. Cirka 23000 personer i åldern 16-50 från 17 [...]

Nyheter

Ny patenttjänst från PRV förutspår framtida teknikutveckling

Den nya tjänsten från PRV kallad ”Foreseeker” prognostiserar och simulerar teknisk utveckling genom att använda patentinformation. Foreseeker är en analysmetod som PRV har utvecklat och som syftar till att analysera teknisk utveckling med hjälp av patentansökningar på ett enkelt och smart sätt. En Foreseeker-analys byggs upp av patentinformation och ger svar på en mängd [...]

Events

Market Intelligence konferens – GIA, New York 2010

Global Intelligence Alliance (GIA) meddelar att de mellan den 8-10 November 2010 kommer att hålla en stor konferens på temat ”Taking Strategic Market Intelligence to the Next Level″. Arrangemanget som hålls i New York, USA, fokuserar bl.a. på att förklara hur ledande företag använder Market Intelligence (MI) för att förbättra sina verksamheter.

Deltagarna på GIA:s [...]